Home

Na tebe národe český a moravský vlasti milá

Jeho učebnice latiny Svět v obrazech (Orbis pictus) a Brána jazyků otevřená patří mezi nejrozšířenější knihy na světě. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí. Jan Amos Komenský citát - Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, | Citáty slavných osobností. Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda. Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti

 1. Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím
 2. — Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činí
 3. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu Daniel Masopust / 9.9.2017 Dnes jsem zahájil historicky svůj první veřejný počin pro prezidentské volby, do kterých bych rád vstoupil jako zcela politicky nezávislý kandidát
 4. Na tebe, národe Český a Moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím: příkladem některých bohatých měšťanů římských i králů jejich.
 5. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů římských i králů.

Jan Amos Komenský citát - „Na tebe národe český a moravský

Výňatek uměleckého díla Kšaft umírající matky Jednoty bratrské autora Jana Amose Komenského. Odkaz národu českému. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalé Svůj národ označuje slovy celý národ český a moravský, na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, nebo používal i formulaci český národ ve stejném významu. Je například autorem sbírky Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavená potomkům . [36 Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení Mikuláš Ludvík hrabě z Zinzedorfu a z Pottendorfu (1700 - 1760), saský náboženský a sociální reformátor, myslitel a básník, Gustav Adolf Říčan , Moravští bratři ze Suchdolu Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů římských i králů. Když J. A. Komenský odcházel do exilu, když s bolestí poznával, že jeho milovaná Jednota bratrská je systematicky vyhlazována, píše svému národu následující slova: Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se.

Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť

Na tebe, národe, český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučení Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český. Jan Amos Komensk Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Jan Amos Komenský #2697 Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán 1. Jan Amos Komenský citáty Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe

Jsou tam napsána dojímavá slova: Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu. V závěru napsal: Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již. dokonalém s tebou se loučení, nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, které

Kšaft umírající matky jednoty bratrské (Odkaz národu českému. Na tebe, národe Český a Moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů. Jan Amos Komenský citáty Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 2. Pitomé Instagram citáty. Thanks for watching! If you like this video, please share it with your friends Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich. Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Komenský byl nesmírně pracovitý, cestoval až do pokročilého věku a vykazoval velkou čilost i v letech, která v té době byla považována za kmetský věk

Tím se školám pravý jejich cíl, pravá povinnost vyjadřuje: lidi lidmi dělati. - Všechna mládež se ve školách všemu vyučována býti má. Všemu podstatnému. - Takový je příští věk, jak jsou vychováni příští jeho občané. - Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, na tebe zapomenout nemohu Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu, při svém již dokonalém s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím..

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém jiľ dokonalém s tebou se loučení; nýbrľ k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréľ mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějąím činím, příkladem některých bohatých měą»anů římských i králů. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů římských i králů jejich pomezních, kteříž umírajíce dědicem věcí svých obec římskou, vládu okršlku zemského ujímající, kšafty svými nařizovali Na tebe, národe Český a Moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím - Na tebe národe český a moravský, vlasti milá zapomenouti také nemohu, při svém již dokonalém s tebou se loučení, tebe pokladů svých... Věřímť i já bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých tobě se zase vrátí. Ó lidé český

Naše řeč - Jan Amos Komenský a český jazy

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučení Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! (z Kšaftu umírající matky, jednoty bratrské, 1650 Pro Komenského byl rozhodujícím znakem národa jazyk. Svůj národ označuje slovy celý národ český a moravský, na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, nebo používal i formulaci český národ ve stejném významu. Je například autorem sbírky Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavená potomkům Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení. Nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím: příkladem některých bohatých měšťanů římských i král

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské — Javorův zápisní

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tu naději tebe dědicem. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučení Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lidé český Na tebe, národe Český a Moravský, vlasti milá, zapomenouti. také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem činím Věřímťi já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na -jednota bratrská skončila, dědicem, nástupcem = český národ-Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení Věřím i já Bohu Téma emigrace, které se mimo jiné v něm objevuje, je stále v našem středoevroém prostoru živé a trvale prochází našimi dějinami. Připomínám alespoň poměrně známý Komenského citát. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučení Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eliška Krmelová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Na tebe národe Český a Moravský, vlasti milá zapomenout nemohu při svém dokonalém s tebou loučení. Nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladu svých, které mi svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již doko- nalém [tj. definitivním] s tebou se loučení; nýbrž k tobě se nejpředněji obracejíc. Na tebe, vlasti milá, zapomenouti nemohu, a tebe pokladů svých, které mi byl svěřil Pán, dědicem činím... Tobě národe český, na rozžehnanou požehnání vyhlašuji od Hospodina, Boha tvého, abys ty přece byl a zůstával ratolestí rostoucí, ratolestí rostoucí podlé studnic, ratolestí rostoucí nad zeď V roce 1650 napsal Jan Amos Komenský spis Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Jsou tam napsána dojímavá slova: Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu. V závěru Komenský napsal: Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatouPřijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské - Státní maturita z

 1. Reakce- nereakce vypovídá mnohé o naší zbabělosti a nicotnosti Co by asi řekl Komenský Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi svěřil Pán, dědicem činím
 2. Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe poklad ů svých, kteréž mi byl sv ěřil Pán, d ědicem činím. Věřím i já Bohu, že po p řejití vich řic hn ěvu, h říchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda v ěcí tvých k tob ě se zase navrátí, ó lide český! A pro tut
 3. 4/18/2014 · Jan Amos Komenský se narodil v roce 1592 v Nivnici. Od roku 1608 navštěvoval latinskou bratrskou školu v Přerově, odkud přešel studovat protestantské univerzity v Německu
 4. národu Bibli - klenot Božího slova: Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se louče-- 5 - ní; () odkazuji tobě za dědictví knihu vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělá-ní () A ač knihy této Boží.
 5. Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže. Zabalený formát ZIP: x4749d479a8eed.zip (8 kB) Nezabalený formát: Jan_Amos_Komensky.doc (38 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení. Tweet. Diskuse
 6. Životopisná dokumentární skica exulantského údělu velkého myslitele, filozofa, teologa a pedagoga J. A. Komenského, realizovaná v roce 1991. Příběh je klíčován rozporem Komenského s teologem Marésiem a životopisem, který píše Komenský na svou vlastní obhajobu

Moravané - Wikipedi

Jan Amos Komenský životopis a další životopisy spisovatelů najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje obsahy a rozbory děl, velký čtenářský deník, seminární práce a další Sám učitel národů J. A. Komenský již dávno poznal to, co je pro výchovu dětí nejlepší. V knize Kšaft umírající matky... říká: Národe český a moravský, vlasti milá,odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli..

Výroky známých Moravský náro

 1. Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český
 2. dokumenty, texty, zprávy... Issuu company logo.
 3. Na Tebe, národe Český a Moravský, vlasti má milená, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém loučení.. Věřím i já v Bohu, že po přejití vichřic hněvu, vláda věcí Tvých k Tobě se navrátí, ó lide český

Webzdarma.c

 1. Na violoncello hrála dvanáctiletá Petra, na housle osmiletá Christine. Z Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské zazněl oddíl Jednoto polská, dcerko milá v přednesu Rut Nývltové v polštině a Na tebe, národe český a moravský v přednesu Josefa Čápa v češtině
 2. J.A.Komenský (1592 - 1670): Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenou ti nemohu Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a.
 3. nedá mi to, abych ještě jednou nezareagoval. Jestli jsem i já dobře pochopil, pokud nepřistoupíme na Váš způsob prezentace, na Váš návrh pořadu, na délku, která vyhovuje Vám, nemáte o vysílání zájem. Pokud tomu tak je, je mi to líto, ale beru to na vědomí. S pozdravem Pavel Kudrn

Bible a slovo Boží :: Kázání a promluvy Davida Novák

Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, které mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český Na tebe národe český a evroý, vlasti milá, zapomenouti nemohu při svém s tebou se loučení. Tebe pokladů svých, kteréž mi svěřil život, nápadníkem činím. Věřím, že po přejití let několika, touhou mou pro mě připravených.. Na tebe národe Český a Moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu. Ach, toť by platnost mělo celý národ český a moravský obrátiti Ale to jsou celkem výjimky mezi drtivou převahou případů, kdy Komenský zahrnuje pod pojem český národ Čechy i Moravany

Komenského citáty jsou moudré v každé době

-Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení Věřím i já Bohu. Věřím i já Bohu. Kancioná Odkazuji tobě národe český, za dědictví knihu Boží Bibli Svatou,kterou synové moji, z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli a Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo národů, kteříž tak by pravdivě vlastně i jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli Na tabulky to kreslili, na okraje knih, i zvenčí na škole se takový geometrický obrazec objevil. A mě napadl pedagogický pokus: učit děvčata a chlapce dohromady. A vidíte - opravili jsme lavice i omítku a od té doby se žádný takový obrazec nikde nevyskytl

Jan Amos Komenský citáty (69 citátů) strana 4 citáty

Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: Anně (Knihy veršů) (Jan Neruda) - • z části Kniha veršů lyrických a smíšených Co já zde pěju v bájném lásky dómu, to pěju Tobě, - svému idolu, a Tobě jen a více nikomu lze porozuměti snad mému bolu. Či stává mezi mnou a.. Vyjdi, milá. honem ke mně, štěstí na věky! ve vlasti barbarů, sám, nikým neznaný, kol sebe neslyšíš ni hlesu z drahé vlasti a dálným přátelům v své píšeš těžké strasti: Ó vraťte posvátné mně město otců mých a stíny dumavé mých sadů dědičných 2. Sňatý odtud obrazec věty oznamovací jest SP (S = subjekt, V = praedikát). Je to obrazec větoslovný, a zároveň schema psychologické.Myšlení a řeč vyvíjejí se zároveň, ale přece je to patrně a za číslo strany tisku jisté myšlení, které činí krok první a jazyk za sebou takořka potahuje. Proto je mi schema psychologické prius a výraz slovný posterius Jedna z verzí Alšovy ilustrace k písni Moravo, Moravo, Moravičko milá vydaná jako pohlednice (udává se rok 1920). Poznámka: V roce 1935 vyšel u příležitosti celostátního sjezdu moravských knihomilů, který se konal 9. června 1935 v Břeclavi, zvláštní bibliofilský tisk s názvem Moravo, Moravičko milá!, jehož text napsaný T. G. Masarykem v roce 1888 byl uveřejněn v.

Citáty O Učení Komenský - CipMani

Výstava Bílá hora - Bilahora1620

Biblická lupa 21. díl / Bible / Ing. Michal Klus, M.Div on ..

vlasti naše milá, co z tebe pochází, chasa ušlechtilá, chasa ušlechtilá, žádostivá boje, než se ti zas vrátí čest a sláva tvoje. a jaké to koňstvo, rodí půda tvoje. Je to naše hymna, takže se můžete spolehnout, že ji budeme zpívat Stále inspirativní moudrá slova a výroky Aloise Jiráska O životě a smrti. Chléb z milosti je trpký, byť by byl cukrem posypaný

Český národe, přichází vaše chvíle, abyste se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu. Amen. ZASVĚCENÍ ČESKÉHO NÁRODA DÍTĚTI JEŽÍŠ . Ježíši, Božské Dítě, věříme v Tebe, doufáme v Tebe, milujeme Tě a klaníme se Ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte

aneb procházka po dějinách české a světové literatur Já jsem ten boj s Němci chápal především jako vyjádření české emancipace v době , kdy český živel na území Čech a Moravy získal v 19. st. a to bych zdůarznil zásluhou průmyslníků a podnikatelů mnohem významnější postavení než řadu století předtím.Vznik Československa byl ostrou zkouškou, Němci usilovali o. 15.04.2016 20:49:20 Pavel 20. 7. 2014 at 22:01 Já sem sice Čech a s Moravou nemám nic společnýho, ale zdá se mi že Moravákům bylo během 20. století hodně ukřivděno, tím že se zrušilo rozdělení České republiky (nebo předtím zemí Koruny české) na jednotlivé země, tedy Čechy, Moravu a ten zbytek Slezska

 • Český rybářský svaz praha 8.
 • Obraz new york cernobily.
 • Nerovnice v podílovém tvaru s absolutní hodnotou.
 • Diagnoza m758.
 • Dschinghis khan henriette heichel.
 • Chlazení kluziště.
 • Mentos firma.
 • Markýzy bauhaus.
 • Boží požehnání pravidla.
 • Příběh služebnice kniha konec.
 • Janáčkova konzervatoř a gymnázium v ostravě.
 • 1zs sedlcany bakalari.
 • Duel park ostrava.
 • Elektrická mašinka lidl.
 • Výstupní okno luminex cl plus.
 • Druhy pneumotoraxu.
 • Minthostachys setosa.
 • Nejlepsi filmy o kradezich.
 • Restaurace konstantinovy lázně.
 • Šířka choledochu.
 • Kvalita řezu vodním paprskem.
 • Golf gti performance 2017.
 • Cizrna v plechovce kaufland.
 • Beth hart cd.
 • Olympus pen 7.
 • Slohová práce vypravování budoucnost.
 • Jsem chladná.
 • Slovanský bůh triglav.
 • Cviky na pánevní dno youtube.
 • Magic the gathering bundle.
 • Prirozeny porod krnov.
 • Sněť band.
 • Leeds hrad.
 • Mukopolysacharidóza diagnostika.
 • Lidé a země červen 2019.
 • Jak probiha navsteva ve vezeni.
 • Obušku z pytle ven text.
 • Mudr procházka uvn.
 • Freeride lyže výprodej.
 • Prask.nova.cz výherci.
 • Lícová kůže.