Home

Shoda podmětu s přísudkem rodiče

Shoda přísudku s podmětem nezahrnuje pouze shodu slovesných tvarů v přísudku. Tvarově se musí shodovat nejen příčestí činná: Dívky povykoval‑y před školou, příčestí trpná: Domy byly stavěn‑y, věže vztyčen‑y, byly podán‑y nadlidské výkony a tvary přídavných jmen v přísudku: Mladíci byli nevychovan‑í Shoda přísudku s podmětem. Vydáno dne 26.05.2009 od Jana Skřivánková. V tomto článku si povíme něco o základních pravidlech ve shodě přísudku s podmětem v příčestí minulém. Článek je nyní doplněn o přehlednou tabulku na závěr

Shoda přísudku s podmětem - Shoda podmětu s přísudkem, procvičování online, rozsáhlá sbírka příkladů, různé formy procvičování, atraktivní forma zpracování Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý podmět) - online test. 2. Několikanásobný podmět. je-li mezi podstatnými jmény v podmětu jméno rodu mužského životného a všechna podstatná jména jsou v čísle jednotném, píšeme v přísudku měkké - i; Tatínek, maminka i děti šli do divadla Shoda přísudku s podmětem je pravopisný jev, který se řídí přesnými pravidly, která je třeba dodržovat. Koncovka přísudku závisí na čísle a rodu podmětu. Je třeba si uvědomit, že tento jev se nazývá shoda přísudku s podmětem a ne shoda podmětu s přísudkem, jak se občas mylně objevuje

Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM. Klikni na šipku v okýnku a doplň správně koncovku příčestí minulého. Stiskni pak KONTROLA. Příčestí minulé a několikanásobný podmět. Je-li ALESPOŇ JEDEN člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme:-i 3. Doplň I-Í, Y-Ý. Děti přišl do školy. Ve škole četl, psal a počítal.V poledne se naobědval a šl domů. Cestou se chlapci zastavil v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahoval a lákal k prolézání dívky. Ty se však zastavil u kočárků a díval se na miminka. Chlapci si umazal oblečení do školy. Děvčata zůstal čistá jak ze škatulky

Naši rodiče si s námi hráli. Lidičky se shromáždili na náměstí. Poznámka na závěr: Po přečtení tohoto článku (nebo možná ještě dříve) by vás měl do očí praštit titulek, ve kterém jsem úmyslně udělal chybu ve shodě podmětu s přísudkem Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Podmět je před přísudkem - i - platí shoda podle mužského životného rodu Chlapci a dívky pomáhali. Podmět je za přísudkem -i/-y - je možná shoda i podle nejbližšího podstatného jména Pomáhali dívky i chlapci. Pomáhaly dívky i chlapci

Internetová jazyková příručka: Shoda přísudku s podmětem

Výjimka - rodiče připomínali. Pokud je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného a stojí před přísudkem, píšeme i - Jan s Janou odešli. U nevyjádřeného podmětu píšeme i - nemohli jsme s bratrem najít Shoda podmětu s přísudkem Pomůcka: TY - TI TI muži pracovali (mužský životný I) TI (všichni) muži a ženy pracovali (mužský životný je všemu nadřazen I) TY stromy padaly (mužský neživotný Y) TY ženy vařily (ženský Y) TA děcka spala (střední A) ALE: TY děti spaly (děti,oči,uši tvrdé Y jim sluší) Pokud je podmět v předchozí větě, musíme jej použít

Shoda přísudku s podmětem - Moje čeština - Čeština na

Shoda podmětu s přísudkem - pravopis - český jazyk pro základní školy online - pravopis pro základní školy (6. - 9. třída Test: Shoda přísudku a podmětem 13. Vydáno dne 30.06.2016 od Jana Skřivánková. Další test určený k procvičování pravidel pro shodu přísudku s podmětem. tentokrát se všechny věty vztahují k příběhům Harryho Pottera. Navíc obsahují vysvětlení každé správné odpovědi Shoda podmětu s přísudkem- pracovní list 1.ve větách doplňte i/y, podtrhněte podmět rovnou čarou, vlnovkou přísudek Na ulici si hrál- malé děti. Neposední hoši zlobil- maminku. Silné strom- se kymácel- ve větru. Moderní města nám vyrostl- přímo před očima. První květiny nám rozkvetl- za okny Psaní i/y/a ve shodě několikanásobného podmětu s přísudkem Je-li v podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, píše se v koncovkách příčestí měkké i/í. Není-li v podmětu podstatné jméno rodu mužského životného, píše se v koncovkách příčestí tvrdé y nebo a.Koncovka a se píše pouze u několikanásobného podmětu, kde jsou všechna.

Shoda přísudku s podmětem - Procvičování online - Umíme česk

 1. Shoda podmětu s přísudkem. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti
 2. Shoda podmětu s přísudkem Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0105 Název sady: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Shoda podmětu s přísudkem Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: 22.10.201
 3. Online diktáty formou doplňování chybějících písmen. Široké pokrytí témat z celého pravopisu, zajímavé a vtipné texty, okamžitá kontrola, grafické znázornění postupu
 4. ulém čase platí klasické pravidlo o shodě přísudku s podmětem: B) Několikanásobný podmět . Je-li ve větě více podmětů a aspoň jeden je rodu mužského životného → píšeme-i. Rodiče se sešl i
 5. ulého VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_2 Anotace Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o shodě. Žáci procvičují pravopis příčestí
 6. Znáte to. Aby se dva lidé vždycky shodli, to by musel být zázrak. A k takovému zázraku dochází vždycky, když vlastní silou zařídíme to, aby se shodl podmět s přísudkem. A to je někdy velmi zapeklité Poučení na začátek: Rod podmětu určuje koncovku přísudku. Tedy jaké písmeno napsat u slovesa (spadl_) se rozhodujeme podle podmětu

Shoda podmětu s přísudkem Rodiče se usmívali. Koně cválali. Lidičky se divili. x Dřevěné koně na kolotoči se líbily. Dni i dny - v přísudku vždy -y: Na jaře se dni dloužily. Na podzim se dny krátily. Dnové, hájové, hrobov. Při shodě podmětu s přísudkem v minulém čase množného čísla píšeme v přísudku koncovku: LI, když je podmět v mužském rodu životném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TI. Ti muži zpívali. LY, když je podmět v mužském rodu neživotném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TY. Ty domy stály. LY, když je podmět v ženském rodu

Shoda přísudku s podmětem - velmi neoblíbené učivo ze základní školy. Jenže pro správně napsané texty je tato problematika velmi důležitá, proto se ji na Pravopisně.cz věnujeme a na shodu přísudku s podmětem u nás nalezenete řadu cvičení. Toto je poměrně krátné, obsahuje pouze 17 úloh

Shoda podmětu s přísudkem skolaposkole

Shoda podmětu s přísudkem. 1. Koně klusal parkem. 2. Rodiče se zlobil na děti za to, co provedl. 4. Sněhuláci stál jeden vedle druhého. 5. Uzenáče ležel na pultě. 6. Hadroví strašáci se kolébal ve větru. 7. Přátelé nám dobře poradil. Někdy je shoda podmětu s přísudkem dána územ. Například u názvu společnosti British Airways se v úzu setkáme s koncovkou ‑y (ve významu ‚aerolinie'): British Airways zahájily novou reklamní kampaň Shoda podmětu s přísudkem. Share Share by Mikovamartina. Like. Edit Content. Embed. More. Theme. Switch template Interactives Show all. PDF Printables. Show all. Log in required. Options. Leaderboard. Show more Show less . This leaderboard is currently private. Click Share to. Shoda podmětu s přísudkem. Sdílet Sdílet podle Pavelcovamichae. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Téma. Přepnout šablonu Interaktivní prvky Zobrazit vše. PDF Tisknutelné. Zobrazit vše.

Shoda přísudku s podmětem - pravopiscesky

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ 1. Vybarvěte stejnou barvou rámečky, které k sobě patří. Všímejte si nejen obsahu vět, ale také shody přísudku s podmětem. Vytvořené věty přepište na volné linky. POSKAKOVALY VRABCI JABLKA DĚTI POSKAKOVALI SE ČERVENALA SE ČERVENALY DÍVKY SE KOUPALY SE KOUPALA SE KOUPAL Procvičte si shodu přísudku s podmětem na https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-urove Shoda podmětu s přísudkem koncovka přísudku slovesného se v minulém čase řídí následujícími pravidly: Podmět: Koncovka: Příklad: rod mužský životný v množném čísle = I Orli kroužili na nebi. Páni mluvili.Psi štěkali. rod mužský neživotný v množném čísle = Y Stroje rachotily.Přístroje nefungovaly.Domy byly postaveny 8. Shoda podmětu s přísudkem. Den - Dni plynuly i dny plynuly. X Dnové plynuli. Rodiče, koně i lidičky byli ve večerním zpravodajství.. Děti si hrály na písku.. Je-li v podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, vždy píšeme měkké i.Výjimku tvoří podmět několikanásobný, který stojí za přísudkem Kdo si chce vyzkoušet, jak umí shodu přísudkem s podmětem, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 30 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně. Test připravil pro čtenáře iDNES.cz Jan Chromý z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český

Cvičení z české gramatiky – Shoda podmětu s přísudkem

Doplň správné koncovky příčestí minulého Další. znovu zavřít zavří Shoda podmětu s přísudkem - PRAVOPIS - DIKTÁTY. Vysvětlení pravopisu a praktické online diktáty s okamžitou kontrolou. 199,00 Kč do košík Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Přísudek s podmětem tvoří základní skladební dvojici. Přísudek je na podmětu mluvnicky závislý, shoduje se s ním. (odtut výraz shoda) Podmět je ve větě uveden před přísudkem. V pravidlech shody několikanásobného podmětu platí tato přednost Shoda přísudku s podmětem o shodě přísudku s podmětem jako u podmětu vyjádřeného •např.: Muži pokáceli strom. Poté jej zbavili větví. •při shodně všeobecného podmětu s přísudkem v minulém čase píšeme v koncovce přísudku -i •např

Výukový kurz Diktáty - shoda podmětu s přísudkem 6 k předmětu Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 01b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 02b: 5: Český jazyk: Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 03b: Zobrazena cvičení 1-3 (3 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - 1

Shoda podmtu s přísudkem Obsahový cíl a zároveň jazykový cíl: - žák dokáže najít podmět a přísudek - zvládne určit rody základních podstatných jmen - na základě osvojeného postupu správně doplní koncovky v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem) - používá odbornou lingvistickou terminologii Shoda podmětu s přísudkem - online test 1. Jednoduchý podmět. Chlapci hrál_ kopanou. Dívky skákal_ přes švihadlo. Děti na hřišti skotačil_. Navštívil_ nás naši přátelé. Rodiče trápil_ velké starosti. Dveře se u nás na noc zavíral_. V továrně houkal_ konec směny.. název DUM Shoda podmětu s přísudkem metodickápoznámka k vyuţití Na začátku vyučovací hodiny si ţáci zopakují koncovky příčestí minulého pro všechny rody podmětu. Potom prakticky určují rody podmětů připravených na tabuli a spojují je postupně čarou se správným tvarem přísudku

Shoda Přísudku S Několikanásobným Podměte

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ.Neužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licens Shoda podmětu s přísudkem Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník. Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel při psaní shody podmětu s přísudkem, doplňovací cvičení slouží k procvičení učiva. Očekávaný výstup Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek . Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k.

Shoda přísudku s podmětem (1) Toto cvičení bylo na shodu podmětu s přísudkem, vyjímka slova sněhuláci a ledoborci. Příprava na přijímačky, běžné studium nebo doučování. Pro žáky, jejich rodiče nebo vyučující na školách. Každý chce umět diktát na jedničku! (c) Diktát na jedničku 2016-20. na náměstí, kde se mělo konat shromáždění. Přichází jaro, sněženky už rozkvetl. Shoda přísudku s podmětem. Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem, číslem a osobou podmětu dané věty. Podmět může být jednoduchý (například kočka), ale také několikanásobný (kočka a pes) Jde o prezentaci, která slouží k opakování učiva o pravopisu při shodě podmětu s přísudkem. Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Shoda podmětu s přísudkem.ppt ŠTĚPÁN, Radek. Shoda podmětu s přísudkem. Metodický. Kniha: Najdi dvojici 7 Shoda podmětu s přísudkem; Procvičování psaní koncovky dle shody přísudku s podmětem formou hry. Obsahuje 35 dvojic, záložku a krabičku. Pravidla hry: Hra je určena nejméně pro..

PPT - Shoda podmětu s přísudkem PowerPoint Presentation

Test - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ - pracovní

Shoda přísudku s podmětem aneb květinářky stáli - Root

Český jazyk - Základní škola a Mateřská škola LheniceČeský jazyk pro základní školy online
 • Bmw stratos.
 • Čím napustit dřevěnou podlahu.
 • Postup při rekonstrukci bytu.
 • Lodní modelářství.
 • Staré pohlednice brno.
 • Kniha osudu film.
 • Adobe flash player pro android zdarma.
 • Veřejně prospěšné práce 2019.
 • Zuljin build.
 • Co přinést na pohřeb.
 • Elon musk nevada alexander musk.
 • Ip man 2010.
 • Svatý václav referát.
 • Rakovina prsní žlázy.
 • Neugold punc.
 • Opakování fyzika 6 ročník test.
 • Got7 jackson wang.
 • Slova začínající písmenem e.
 • Plastová okna členění.
 • Lumen de lumine mantra.
 • Výkup papíru praha 10.
 • Plenkový dort pro kluka návod.
 • Obušku z pytle ven text.
 • Tunisko slovníček.
 • Frankenstein 1994 online cz.
 • Předčasná puberta wiki.
 • Teletubbies cz online.
 • Samsung ht j5500 review.
 • Školní věk.
 • Neugold punc.
 • Bebe rezy toprecepty.
 • Ditto portable.
 • Očkování do zahraničí ústí nad orlicí.
 • Forbidden ground.
 • Okno v půdorysu.
 • Samsung slozka soukrome.
 • Maly rombicky sval.
 • Hrůza v connecticutu pravda.
 • Mercedes benz 270 cdi.
 • Paintball hodonín.
 • Ektomorf.