Home

Oběhová soustava člověka

Oběhová soustava člověka. Krev člověka proudí v uzavřeném systému trubek - cév. Cévy vedou krev, která přivádí kyslík a živiny k orgánům/tkáním a odvádí oxid uhličitý a škodlivé látky z orgánů/tkání. Cévy vedoucí krev ze srdce se nazývají tepny, cévy vedoucí krev do srdce se nazývají žíly Oběhová soustava člověka Oběhová soustava člověka. Krev člověka proudí v uzavřeném systému trubek - cév. Cévy vedou krev, která přivádí kyslík a živiny k orgánům/tkáním a odvádí oxid uhličitý. Funkce oběhové soustavy. Funkcí oběhové soustavy je zajišťovat oběh krve, slouží zejména k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa Síla, která způsobuje pohyb krve, je u obratlovců vytvářena stahy srdce, které je hlavní částí oběhové soustavy. Krev se pohybuje cévami v uzavřené. Oběhová soustava člověka. Cévy Žíly Srdce. Velký srdeční oběh (tělní) probíhá mezi tělem a srdcem. Krev při něm putuje tepnami z levé srdeční komory do kapilár, po okysličení se vrací žílami zpět do srdce, kde z pravé komory pokračuje do malého srdečního oběhu

Oběhová soustava zahrnuje srdce, krevní cévy, krev, mízní cévy a mízu. Krevní cévy tvoří uzavřený systém, ve kterém neustále proudí krev. Tímto je zajištěno prokrvení celého organismu, přívod potřebných látek k buňkám, tkáním a orgánům i odvod nepotřebných látek z těla. V cévách dospělého člověka koluje 4,5 až 6 litrů krve Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) slouží zejména k transportu živin, plynů, hormonů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa. Tři základní typy krevních cé OBĚHOVÁ SOUSTAVA - STAVBA ÚVOD význam: - přivádí kyslík a živiny k orgánům - odvádí oxid uhličitý a zplodiny - rozvádí hormony - zajišťuje obranyschopnost organismu - podílí se na udržování stálé tělesné teploty stavba: - uzavřená cévní soustavy (krev koluje v cévách) - srdce - dutý svalový orgán. 4) Vyber správnou možnost nebo doplň text: Srdce je sval, který svou vůlí můžeme / nemůžeme ovlivnit. Cévy, které vracejí převážně odkysličenou krev do srdce, se nazývají tepny / žíl Základní vzdělávání - Člověk a příroda - Přírodopis - Biologie člověka. Název materiálu - CÉVNÍ SOUSTAVA - KREV Anotace - cílem prezentace je popsat složení a význam krve Autor - Mgr. Radek Hnilica Jazyk - čeština Očekávaný výstup - charakterizuje krev a její složk

6 Oběhová soustava (cévní systém, kardiovaskulární systém) 34 6.1 Srdce 34 6.2 Cévy (cévní systém) 35 6.2.1 Tepny 35 6.2.2 Vlásečnice 35 6.2.3 Žíly 36 6.3 Krevní oběh 36 6.4 Specializované oblasti cévního řečiště 37 dičných chorob a vrozených vad člověka, se nazývá lékařská genetika Oběhová soustava živočichů a člověka Funkce: - zabezpečení pohybu tělních tekutin v organismu - transport látek (přísun látek z vnějšího prostředí do těla, odsun odpadních látek, přesuny látek mezi orány Q. Hodnota krevního tlaku působícího na cévy se udává v mm rtuťového sloupce (torr). Udává se dvěma hodnotami - tzv. systolický (vypuzení krve) a diastolický (plnění srdce krví) tlak oběhovou soustavu člověka můžeme rozčlenit na tři hlavní části: velký (tělní, systémový) oběh malý (plicní) oběh srdce; EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ CÉVNÍ SOUSTAVY Srdce. v hlavové části zárodku se po počátku gastrulace tvoří - perikardová coelomová dutina (perikard je částí somatopleury a stane se osrdečníkem Otázka: Oběhová soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova-soustavy přeměny látkové dělíme na: soustava OBĚHOVÁ; soustava LYMFATICKÁ . OBĚHOVÁ SOUSTAVA-zajišťuje oběh tělních tekutin (jsou 3): 53% hmotnosti. KREV - nejdůležitější, z krve přes vlásečnice putuje a tvoří se:; TKÁŇOVÝ MOK - (tekutina podobného složení jako krevní plazma.

Oběhová soustava člověka - Nabl

 1. Oběhová soustava. 1/12 Kde začínají a končí oběhové okruhy člověka? v mozku; v srdci; v plicích; začínají v srci, končí v mozku; 2/12 Malý oběh se též nazývá.
 2. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 3. Přehled GMH - Biologie člověka Oběhová soustava 2 - krevní oběh Srdce uloženo v přední části hrudní dutiny (za hrudní kostí, jeho hrot směřuje doleva) hmotnost přibližně 300 g Vrstvy srdce endokard: velmi hladký epitel, pokrývá vnitřní prostory (síně, komory
Lidské tělo - Fotoalbum - Opěrná soustava - Lebka

CESTA POTRAVY LIDSKÝM TĚLEM | TRÁVICÍ SOUSTAVAV momentě kdy sníte nějaké jídlo, čeká ho poměrně dlouhá cesta trávicí soustavou, při které naše tělo získá z t.. OBĚHOVÁ SOUSTAVA. Jednou z důležitých základních životních funkcí je látková přeměna - metabolismus. V lidském těle probíhají složité chemické reakce, pro které je důležité přijímání a vydávání látek a energie Orgánová soustava neboli orgánový systém je souhrn všech orgánů, které vykonávají v těle stejnou funkci. Například jícen, žaludek, játra a střeva slouží k rozkládání potravy na jednodušší sloučeniny, a proto jsou všechny tyto orgány označovány jako trávicí soustava Oběhová soustava člověka Str. 2. Martin Adámek, www.adamek.cz, 2008 . Asi poslední biologická informace, zahrnutá do elektrotechnických osnov, je, že, i přes vyšší práh nebezpečnosti DC (stejnosměrného) proudu (větší šance se pustit), je DC proud zrádn ambulakrální soustava: systém vodních cév, spojena s vnějším prostředím madreporovou destičkou (sítko pokryté semipermeabilní membránou), kamenná chodba vstupuje do okružního kanálu (silně inkrustována CaCO 3); panožky - pohyb, dýchání, vylučován

Játra - příznaky a léčba

Oběhová soustava člověka - Uč se online! - Vše co

Oběhová soustava zajišťuje oběh krve a u člověka je v uzavřené cévní soustavě tvořen cévním řečištěm se srdcem (pumpa) Stavba stěny cév a srdce: je v podstatě stejná vnitřní - vrstvu tvoří výstelka z plochých buně 7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin zabezpečuje: Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O 2 do tkání. Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO 2) z tkání. Obrannou (imunitní) reakci organismu. Cirkulaci krve v cévách. TĚLNÍ TEKUTINY Jsou roztoky anorganických a organických látek Oběhová soustava. 27. 2. 2007 . Kardiovaskulární systém člověka: arterie červeně, žíly modře. Embryonální vývoj kardiovaskulární soustavy člověka. 15.-16. den (velikost embrya je asi 0,30 mm) - začíná krvetvorba: angiogenetické skupiny buněk ve žloutkovém váčku,. Oběhová soustava a srdce Jak funguje oběhová soustava v lidském těle? Kam proudí krev okysličená a jak funguje srdce? Kam proudí krev okysličená a jak funguje srdce? Minule jsme skončili video tím, jak hemoglobin v červených krvinkách dovnitř naváže všechen kyslík, což zvýší gradient pro difuzi, který podněcuje. - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk, transport kyslíku, - při látkové přeměně vznikají v buňkách odpadní látky (H2O, CO2 a močovina) - důležité neustálé odplavování odpadních látek z buněk (obstarává krev

Oběhová soustava :: Lidské těl

Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) - slouží zejména k transportu živin, plynů, hormonů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa Embryologie: zkoumá vývoj člověka před narozením. oběhová soustava dýchací soustava trávicí soustava vylučovací soutava nervová soustava hormonální soustava pohlavní soustava popř. i kůže nebo smyslová ústrojí Odpovědět. Re: lol; Re: nwm (Verča P., 14. 10 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Tělní tekutiny Mgr. Jan Marek VY_32_INOVACE_Bi3r0214 . Krevní tělíska (elementy) Krevní tělíska (elementy) Červené krvinky (erythrocyty) M - 5,5 mil./ml Ž - 4,5 mil./ml bezjaderné, bikonkávní fce: přenos O 2 a CO 2 hemoglobin vznikají v kostní dřen Oběhová soustava. Zajišťuje rozvod krve po těle. Tvoří ji: srdce(cor, cardio) cévy. Srdce - pod hrudní kostí, hrotem vybíhá vlevo - velikost a hmotnost se liší podle velikosti člověka- asi 300g - dutý svalnatý orgán - vypuzuje krev do těla. složení srdce - je kryto osrdečníke Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Přírodopis / Biologie člověka / Soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací / Oběhová soustava člověka

Oběhová soustava. Krev člověka proudí v cévách. Cévy vedou krev, která přivádí kyslík a živiny k orgánům. a odvádí oxid uhličitý a škodlivé látky z orgánů. tepny . jsou cévy vedoucí krev ze srdce . žíly. jsou cévy vedoucí krev do srdce. srdce . pohání tok krve. krevní obě Oběhová soustava. Srdce-je dutý sval umístěný v hrudní dutině mezi plícemi.Jeho velikost zhruba odpovídá velikosti pěsti. Váží kolem 300g a je uložené ve vazivovém vaku osrdečníku.Svislá přepážka rozděluje srdce na pravou a levou část které se dále dělí na pravou síň a komoru a na levou síň a komoru. Mezi levou síní a komorou se nachází dvojcípá chopeň.

OBĚHOVÁ SOUSTAVA Onemocnění a úrazy, první pomoc Mgr. Jan Marek VY_32_INOVACE_Bi3r0220 •leukémie Onemocnění oběhové soustavy. krev zdravého člověka krev pacienta s akutní lymfatickou leukemií. Oběhová soustava Krev a míza Srdce a cévy. Tělní tekutiny Tělní tekutiny - doplňovací test (35_Pr8_multi) Biologie člověka; Vývoj člověka; Opěrná soustava; Pohybová soustava; Oběhová soustava; Dýchací soustava; Trávicí soustava; Vylučovací soustava; Kůže; Hormonální soustava; Nervová soustava; Rozmnožovací. Pracovní list - Oběhová soustava. Název souboru: Pracovní list - Oběhová soustava.pdf Velikost souboru: [220,9kB] Investice do rozvoje vzdělávání. Soustava kosterní. pevná opora těla; ochrana orgánů; pasivní hybný aparát; tvoří ji více než 200 kostí; tvořena tkáněmi nazývanými pojiva (základem je nerozlišená zákl. hmota, ve které jsou rozloženy buňky určitých vlastností) - vazivo, chrupavka, kost; tkáň = soubor buněk o stejné velikosti a tělesné funkci; Stavba kost

Oběhová soustava člověka - příznaky a léčb

Název Oběhová soustava  Téma hodiny Oběhová soustava člověka-procvičování  Předmět Přírodopis  Ročník/y/ 8.  Anotace Popisem obrázků, doplňováním vět a odpovídáním na testové otázky procvičujeme stavbu a funkci oběhové soustavy člověka  Očekávaný výstup Znalosti o funkci a. Člověk - oběhová soustava. Cena s DPH 369,00 Cena bez DPH 304,96 Kč Biologie člověka. Sada 2 tabulek. 38,00 K. Oběhová soustava člověka - maturitní otázka z biologie Rubriky Biologie Studijni-svet.cz Anglictina-maturita.cz ZSV-maturita.cz Dejiny-online.cz Ekonomie-ucetnictvi.cz Statni-maturita.cz Biologie-chemie.cz Hodnoceni-skol.cz Prezmania.cz Bezvavejska.c Pracovní list - oběhová soustava. 1) Oběhovou soustavu tvoří: srdce cévy a krev. 2) K hlavním částem oběhové soustavy - srdce, cévy a krevpřiřaď jejich funkce a charakteristiky z nabídky: odvádí z . těla oxid uhličitý a jiné škodlivé látky, žíly, sval pracující jako pumpa, tepny, neustále s Chlamydie parazitují na buňkách, žijí uvnitř buněk a po rozmnožení napadají další buňky. Známe dva typy chlamydií, a to plicní Chlamydia pneumoniae a urogenitální Chlamydia trachomatis

Ptačí chřipka - příznaky a léčba

Atlas biologie člověka, Scientia, 2002). Nádory varlat - častější je výskyt u mladých mužů, zejména ve věku 20 až 40 let. Nádor se obvykle ve varleti projevuje jako dobře hmatná bezbolestná tvrdá bulka (obr. 4) Novotný I., Hruška M.: Biologie člověka, kapitola OBĚHOVÁ SOUSTAVA . Prezentace Atraktivní biologie - upol . Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Investice do rozvoje vzdělávání Biologie člověka (3. a 4. ročník) Oběhová soustava 1 - krev (pdf) - složení a funkce krve, imunita, krevní skupiny Oběhová soustava 2 - krevní oběh (pdf) - srdce, cévy, lymfatická soustava a poruchy Dýchací soustava (pdf) - dýchací cesty, plíce, dýchací pohyby a jejich řízení, poruch Zaujala Vás tato stránka? Přidat do záložek (Ctrl+D); Sdílet odkaz (vysílačka) Vytisknout (Ctrl+P) Citovat podle ČSN ISO 690 Tuto stránku. ADÁMEK, Martin. Oběhová soustava člověka pohledem technika: Seminární práce na biologii.

BI - Biologie - Živočichové - soustava dýchací, oběhová, vylučovací BI - Biologie - Vylučovací soustava člověka BI - Biologie - Vylucovaci soustava zivocichu a cloveka

Oběhová soustava - Zdraví

Významní vědci a objevitelé - test (01_Pr8_multi) Infekční nemoci - pojmy (17_Pr8_multi) Úvod do biologie člověka - test (58_Pr8_multi) Výzkum člověka v pojmech - křížovka (61_Pr8_multi Dýchací soustava člověka - maturitní otázka 5/6: 170x: 6. Obraz venkova v próze 19. století - maturitní otázka 11/12: 152x: 7. Historická próza - maturitní otázka 12/12: 116x: 8. Oběhová soustava člověka - maturitní otázka 4/6: 29x: 9. Hormonální a nervová regulace - maturitní otázka 6/6: 11x: 10 SVALOVÁ SOUSTAVA Pod pojmem svalová soustava si většina z nás představí kosterní svalovinu, tedy svalstvo umožňující v součinnosti s opěrným aparátem pohyb těla z místa na místo nebo pohyb částí těla navzájem, které může být ovládáno vůlí. To je však pouze jeden typ svaloviny vyskytující se v těle Orgánová soustava neboli orgánový systém je souhrn všech orgánů, které vykonávají v těle stejnou funkci.Například jícen, žaludek, játra a střeva slouží k rozkládání potravy na jednodušší sloučeniny, a proto jsou všechny tyto orgány označovány jako trávicí soustava. Další velice důležité soustavy jsou nervová soustava, oběhová soustava, vylučovací. Člověk - oběhová soustava. Kód produktu. NO-28-005. Cena. 305 Kč . bez DPH. ks Do košíku. Máte dotaz? Třetí výuková tabule z řady biologie člověka. Rozměry: 67 x 96 cm. Odeslat Kontaktujte nás! Odeslat. Příslušenství.

Oběhová soustava. Příspěvky. Oběhová soustava. 27. 2. 200 STUDUJU.cz referáty, čtenářský deník... Start: Zaregistrovat se. Předměty: Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictví Sloh Španělština Základy společenských věd Zeměpi

Lidské tělo - Fotoalbum - Smyslová ústrojí - Oko

- Navštívili jste oficiální stránku projektu SIPVZ 1047P2006 SOŠS a SOU Kadaň.- Aktualizace: 06.11.2012 Tato stránka používá javascripty Oběhová soustava rostlin a živočichů. včetně člověka. Rostliny - Zásobování vodou - skrze kořenové vlášení + regulace díky hydatodám (odpar z listů) - Vedení roztoků = vodivá pletiva - Provazce protáhlých buněk prochází kořenem, stonkem a větvemi až do listů, zde se rozvětvují do žile 8. ročník . Zápisy . Upozornění: u většiny zápisů (především z kapitol týkajících se člověka) je nutné doplnit si obrázky podle sešitu spolužáků (byly kresleny na tabuli, případně byly za DÚ podle učebnice). Než začnete dělat podle prezentace zápis, celou si ji projděte - v některých případech je zápis stručněji uveden až na konci Dýchací soustava. Dýchací ústrojí se skládá z dýchacích cest, kterými proudí vzduch do plic. Ty jsou vlastním orgánem zevního dýchání. Dýchací cesty. Začínají nosními dírkami, kterými vstupuje vzduch do dutiny nosní. Stěny dutiny nosní jsou pokryty bohatě cévně zásobenou sliznicí, která vdechovaný vzduch. Odpověď najdete na plakátu Oběhová soustava. 369 Kč . Více informací Přehledné anatomické nákresy orgánových soustav člověka (soustava svalová, kosterní, kožní, trávicí, vylučovací, dýchací, rozmnožovací, smyslová, nervová, oběhová, hormonální). Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol

Oběhová soustava - Stručně - Zdrav

test Člověk - Oběhová soustava. Minutový krevní objem (= množství krve, přečerpané srdcem, za minutu) činí v klidu, u dospělého, zdravého člověka cca ml/min. 7500. 3500. 5500. Hormon actylchonin, uvolňovaný na koncích parasympatických vláken ovlivňuje srdce: zpomalením tepové frekvence Lidské tělo - Přehled orgánových soustav - Svalová soustava - Kupka a kolektiv Petr Přehledné anatomické nákresy orgánových soustav člověka (soustava svalová, kosterní, kožní, trávicí, vylučovací, dýchací, rozmnožovací, smyslová, nervová, oběhová, hormonální) Vylučovací soustava Vylučovací soustava odstraňuje z těla škodlivé látky ve formě moči. Současně reguluje objem vody a obsah solí v těle. Denně se u člověka vytvoří asi 1,5 litru moči. Pojmy: ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice, ledvinové tělísko (nefron). Kožní soustava Kůže pokrývá tělo Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Co dělat proti lupům

Trávicí soustava Biologie ø 60.3% / 7997 × vyzkoušeno; Koně(6.) Biologie ø 76.1% / 989 × vyzkoušeno; Anatomie-základy Biologie ø 57.9% / 8140 × vyzkoušeno; Rostliny a tvary lidského těla Biologie ø 71.8% / 734 × vyzkoušen Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém

 1. Přehledné anatomické nákresy orgánových soustav člověka (soustava svalová, kosterní, kožní, trávicí, vylučovací, dýchací, rozmnožovací, smyslová.
 2. Soustava oběhová, nazývaná také soustava cévní, představuje systém kanálů, v nichž proudí tekutina, která zprostředkovává látkovou proměnu ve tkáních. Podle náplně rozdělujeme systém cévní na soustavu cév krevních, obsahující krev a na soustavu cév mízních, obsahující mízu (viz. článek Lymfatická soustava)
 3. Oběhová soustava. Funkce: rozvod krve a živin po těle. Odvod odpadních látek. Tělní tekutiny. Krev, míza a tkáňový mok. KREV. krev je neprůhledná červená tekutina, která vytváří vnitřní prostředí těla. objem krve u dospělého člověka je 5 - 5,5 l. Funkce:.
 4. Nástěnná tabule ze série Biologie člověka, která se věnuje oběhovému systému člověka. Přehledná nástěnná tabule obsahuje kromě ilustrací také popisky. Velmi dobře poslouží jako pomůcka při výuce biologie člověka, dobře poslouží i v čekárnách u lékařů
 5. 8) oběhová soustava člověka, stavba srdce, řízení Oběhová soustava Funkcí oběhové soustavy je zajišťovat oběh krve, neboť krev může plnit fci jen tehdy, pokud se pohybuje. Síla, která způsobuje pohyb krve, je u obratlovců vytvářena stahy srdce. Krev se pohybuje cévami v uzavřené soustavě

Obehova soustava zivocichu a cloveka, BI - Biologie

Oběhová soustava člověka Last modified by: Perutková Lenka, Mgr.. Oběhová soustava člověka, stavba srdce, řízení Srdce Jedná se o svalnatý orgán, který slouží jako pumpa krevního oběhu, je duté. Je uloženo ve střední části hrudní dutiny v pátém mezižebří a ubíhá směrem vlevo. Jeho váha je asi 30dkg a je velké jako pěst dospělého člověka. Je uloženo ve vazivovém pouzdru.

Biologie člověka: Oběhová soustava Quiz - Quiziz

(Ostatní kvality periferního tepu: Palpací můžeme poznat i některé další vlastnosti tepu. Je-li vzestup hmatané tepové vlny rychlý a stejně rychlý i jeho pokles, označíme tep jako mrštný - pulsus celer.Jeho opakem je pulsus tardus (zdlouhavý) s pomalým průběhem tepových změn. Dá-li se tep arterie zatlačením vyšetřujících prstů snadno stlačit, mluvíme o. Přehled ZŠ Na Planin ě - p řírodopis Oběhová soustava Základní vlastnosti krve Krev je tekutina kolující v cévách naší ob ěhové soustavy. Tekutina vyskytující se v tkáních (mimo cévy) se nazývá tká ňový mok . Krev tvo ří u každého člov ěka p řibližn ě 7 % t ělesné hmotnosti (člov ěk vážící 70 kg má p řibližn ě 5 litr ů krve)

Informace a články o tématu Oběhová soustava člověka - příznaky a léčba. Praktické tipy o zdraví a Oběhová soustava člověka - příznaky a léčba. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit Kostra člověka: Třídíme rostliny - listnaté dřeviny Svaly: Třídíme rostliny - ovocné dřeviny: Kůže: Třídíme rostliny - byliny: Oběhová soustava: TŘÍDÍME ROSTLINY - kvíz: Dýchací soustava: Třídíme živočichy - bezobratlí: Trávicí soustava: Hlemýžď: Močová soustava: Mravenec lesní : Rozmnožovací soustava.

Oběhová soustava. 03 Bře. Je veliké asi jako pěst člověka, kterému patří. Jeho váha za normálních podmínek kolísá od 260g do 320g. V jeho velikosti jsou značné individuální rozdíly závislé na tělesné výšce a váze aj. Srdce je rozděleno 2 přepážkami na 4 dutiny. Podélná přepážka dělí srdce na pravou a. Funkce (společně s cévní soustavou): přenos dýchacích plynů. Podstata dýchání: oxidace živin za účelem uvolnění energie pro průběh životních dějů. Dýchání plicní (vnější) - výměna O 2, CO 2 mezi plícemi a krví.. Dýchání tkáňové (vnitřní) - výměna O 2, CO 2 mezi krví a tkáněmi.. Stavba dýchací soustavy. 1) Horní cesty dýchací = nos. Oběhová soustava je jedna z orgánových soustav živočichů. Slouží zejména k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa. Člověk a ostatní obratlovci mají uzavřenou oběhovou soustavu. Někteří jiní živočichové však mají otevřenou oběhovou soustavu Oběhová soustava se postupně osamostatňovala a uzavírala tak, že cévy tvoří samostatný a od ostatních oddělený systém. Extrémní únava, která nemá zjevnou příčinu a drží se nás delší dobu, může značit problémy se srdcem. Po nějakou dobu například vedou cévy u člověka k žaberním obloukům, které pak. Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) je jedna z orgánových soustav živočichů.Slouží k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev.. Člověk a ostatní obratlovci mají uzavřenou oběhovou soustavu. Někteří jiní živočichové však mají otevřenou oběhovou soustavu

Oběhový a mízní systém - Biomach, výpisky z biologi

 1. Oběhová soustava člověka, stavba srdce, řízení Jeho váha je asi 30dkg a je velké jako pěst dospělého člověka. Je uloženo ve vazivovém pouzdru, kterému říkáme osrdečník. Srdce se skládá ze tří vrstev. Na povrchu je epikard, což je vazivová blána, poté následuje myokard, což je vlastní, speciální svalová.
 2. Nervová soustava, smysly, kůže, vylučovací soustava, trávicí soustava, oběhová soustava, dýchací soustava, svalová soustava, kostra.
 3. Oběhová soustava- anatomický plakát. Přehledně zpracovaný anatomický plakát oběhové soustavy člověka
 4. Oběhová soustava Zajišťuje transport živin, plynů a odpadu mezi vnějším prostředím a tkáněmi. • kyslík do tkání • živiny do jater • živiny z jater do tkání • odpad do ledvin - moč • odpad do kůže - pot • hormony a teplo • stále vnitřní prostředí Oběhová soustava člověka je uzavřená, tvořena.

Oběhová soustava. Funkce a stavba oběhové soustavy (krevní. oběhy) funkce • Transportní - živiny, hormony, plyny, metabolity, odpadní látky • Obranyschopnost - imunita, srážení • Termoregulace - v zimě se zatahují cévy v okraji těla - krev jde do orgán oběhová soustava Úvod » SRDCE. Srdce (lat. cor nebo cardia - z řec. καρδία, kardia) je dutý svalový orgán obratlovců i člověka, který svými pravidelnými stahy (kontrakcemi) zajišťuje oběh krve a tím i prokrvení organismu. Pracuje jako dvojité čerpadlo s ventily (chlopněmi), které nasává krev do předsíní a.

Vylučovací soustava: 14898 3 Tělní tekutiny: 6709 4 Svalová soustava: 18503 5 Nervová soustava: 16981 6 Smyslové orgány: 11124 7 Pohlavní soustava: 9477 8 Oběhová soustava: 17674 9 Kůže a řízení tělesné teploty: 18450 10 Žlázy s vnitřní sekrecí: 11337 11 Opěrná soustava: 19082 12 Trávicí soustava: 16747 13 Dýchací. Read 6. Oběhová soustava - srdce from the story Biologie na přijímačky by MissWhiteRaven (N. WhiteRaven) with 333 reads. procvičování, dědičnost, příklady. SRD.. Nervová soustava Smysly Kůže. Vylučovací soustava. Vylučovací soustava - výuková prezentace. Trávicí soustava. Trávicí soustava - výuková prezentace. Oběhová soustava. Oběhová soustava - výuková prezentace. Dýchací soustava. Dýchací soustava - výuková prezentace + videa. Svalová soustava. Svalová soustava.

Vši - příznaky a léčbaŽloutenka - příznaky a léčba

Krev a oběhová soustava. Prostředí organismu. Je tekuté - krev, tkáňový mok, míza (lymfa) Tkáňový mok vzniká z krevní plazmy, vyplňuje mezibuněčné prostory. Míza vzniká z tkáňového moku v mízních vlásečnicích. Oběhová soustava člověka je uzavřená. Cévní soustava. Oběhová soustava člověka; Nemoci srdce; Dýchací soustava. Dýchací soustava člověka - anatomie; Plicní ventilace, objemy plic; Trávicí soustava. Nemoci trávicí soustavy; Vylučovací soustava. Vylučovací soustava člověka - anatomie; Vylučovací soustava člověka - fyziologie; Smysly. Stavba oka. Oběhová soustava člověka. Krev . Srdce . Tepny . Žíly . Vlásečnice . Krev. Krev je kapalná a vazká (viskózní) tkáň, která cirkuluje lidským tělem . Tvoří 7 - 8 % tělesné hmotnosti člověka (4 - 6 litrů) Hlavní význam - metabolismus . Přivádí živiny (kyslík, glukóza) do tkání Jeho hlavní funkcí je skladování a dozrávání spermií, které u člověka trvá zhruba 12 dní. Je složeno ze tří částí: hlavy ( caput ), těla ( corpus ) a ocasu ( cauda ). V hlavě jsou obsaženy kanálky nadvarlete ( ductuli efferentes testis ) (Lüllmann- Rauch, 2012) Oběhová soustava člověka. Výkladová hodina s následným procvičením. Stupeň: Základní 2. stupe.

 • Australia zoo.
 • Zvonkohra koshi sada.
 • Limp bizkit you tube.
 • Kuchyňská dvířka rozměry.
 • Jednorázové přebalovací podložky rossmann.
 • Jak si zlomit nárt.
 • Obušku z pytle ven text.
 • Lucas black instagram.
 • Nerovnice v podílovém tvaru s absolutní hodnotou.
 • Beaufort scale.
 • Atelier praha.
 • Jednoduché omalovánky pro děti.
 • Obrtlík na okno.
 • Despacito remix lyrics.
 • Penny otevírací doba.
 • Debrecínské párky recept.
 • Shazam postavy.
 • Hrací kostka.
 • Ross butler.
 • Happy dreams.
 • Panache praha.
 • Plavani čas.
 • Life of boris vodka cooled pc.
 • Mercedes slr repka.
 • Krizek na krk naležato.
 • Visio 2019 standard.
 • Power yoga kniha.
 • Easy halloween costumes for guys.
 • Čez esco volná místa.
 • Close to me ellie goulding wiki.
 • Omán počasí v prosinci.
 • Real geek.
 • Kam jezdí autovlaky.
 • Registr smluv zneplatnění.
 • Šalvěj divotvorná video.
 • 205 55 r16 barum polaris 5 91t m s.
 • Závislost na dítěti.
 • Culmannova kružnice.
 • Kirk douglas 2019.
 • Panna maria ve skále.
 • Mechanické převodovky druhy.