Home

Osvícenský absolutismus v českých zemích

 1. Osvícenský absolutismus - (někdy též osvícenský despotismus) je označení pro formu vlády, která se častěji objevovala v 18. století. - absolutní monarcha prosazoval ve své zemi svou autoritou politické a společenské reformy (revoluce shora). - osvícenští panovníci byli ovlivněni ideály osvícenství
 2. Osvícenský absolutismus a české národní obrození 2 15. května 2007 v 16:41 | Maturitní otázky z dějepisu Prusko. Prusko bylo jedním z největších stát ů ve Svaté Říši Římské Národa Německého. Ta však byla po roce 1648 roztříštěna a Habsburkům se nepodařilo ji sjednotit a ovládnout..
 3. 13. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ, OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS - politické, ekonomické a kulturní důsledky Bílé hory, proces rekatolizace, počátky průmyslu, vznik manufaktur, nevolnická povstání, turecké nebezpečí, války o španělské dědictví, významní Habsburkové do Karla VI., vláda Marie Terezie a Josefa II
 4. Osvícenský absolutismus v Rakousku Vláda Marie Terezie (1740 - 1780) Marie Terezie, uherská a česká královna, arcivévodkyně rakouská (1717 - 1780
 5. Osvícenský absolutismus pokus vládců uplatnit myšlenky osvícenství v praxi, své právo na absolutismus ospravedlňovali i rozumově, vycházeli z názoru Thomase Hobbese (anarchie × absolutismu) zdůrazňuje úlohu státu vedeného osvícenským panovníkem (stát má být panovníkem reformován) cíl reforem: zajistit hospodářskou prosperitu země (podpora podnikání, manufaktur
 6. Osvícenství a absolutismus v habsburské monarchii. V našich zemích se osvícenství vyznačovalo především formou osvícenského absolutismu: Marie Terezie (1740 - 1780) --> Karel Albrecht je za souhlasu českých stavů prohlášen za českého krále = Karel III. 2. slezská válka (1744 - 1745) -> drážďanský mír.

Osvícenský absolutismus představuje formu vlády, která byla typická pro některé evroé země v 18. století, které se snažily do praxe zavést myšlenky osvícenství. Nejvýznamnějšími představiteli osvícenského absolutismu byli v rakouské monarchii Marie Terezie a Josef II., v Rusku Kateřina Veliká a v Prusku Fridrich II Osvícenský absolutismus se uplatnil v mnoha zemích Evropy - na Pyrenejském poloostrově, v menších italských státech, v zemích habsburské monarchie, v Prusku, ve Švédsku, či v Rusku. Zásluhou reforem Karla III. (1759-1788) se Španělsko na čas opět zařadilo mezi prosperující evroé země. V některýc

Osvícenský absolutismus a české národní obrození 2 Blogíse

 1. Preview this quiz on Quizizz. Všeobecná školní docházka z r. 1774 byla nařízena
 2. Jako habsburský absolutismus označujeme formu vlády habsburské a habsburská-lotrinské dynastie v českých zemích, která probíhala mezi lety 1627 a 1860. Vyznačuje se tím, že panovník ve svých rukách držel téměř neomezenou moc. Již první Habsburk na českém trůnu Ferdinand I. vykazoval slony k absolutní vládě a jeho snahy se střetávaly se stavovskou opozicí. Tyto vzájemné neshody mezi českými stavy a habsburskými vladaři vyvrcholily stavovským povstáním.
 3. Konfesijní absolutismus. Termín používaný pro vystižení mocenské situace v některých evroých zemích v období od druhé poloviny 16. století do vypuknutí třicetileté války.Charakteristickým rysem byl růst napětí mezi reformačními církvemi a katolíky poté, co se na tridentském koncilu nepodařilo dosáhnout obnovení jednoty církve a uplatnila se zásada čí.

Absolutismus - Český stát (Jagellonci, Habsburkové, osvícenský absolutismus) 10.04.2013 | 10 419 zhlédnutí | V kategorii Studijní materiály - novověk , Studijní materiály - novověk - osvícenstv Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo · A.Mylnikov, Vznik národně osvícenské ideologie v českých zemích 18.století, Praha 1974. Kontrolní otázky: 1) Objasněte fenomén osvícenství. 2) Objasněte teorii přirozeného práva a teorii společenské smlouvy. 3) Co je osvícenský absolutismus? 4) Jak se uplatnil osvícenský absolutismus v českých zemích Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové. Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor.

Osvícenství v jiných zemích: Rusko - M. Lomonosov, Rakousko - Ignác Born - založil v Praze 1. Soukromou vědeckou společnost. Osvícenský absolutismus = pokus vládců, případně jejich ministrů, využít politické názory osvícenských filosofů v praxi Osvícenský absolutismus v českých zemích - pracovní list(ŘEŠENÍ) 1. Má jeden každý poddaný právo, jedině na předběžné ohlášení a neodplatně k obdržení mající ceduli, v stav manželský vstoupiti. Jakož i taky 2. jednomu každýmu poddanýmu na vůli se zanechává, že on z panství se odstěhovati, a někde jinde Dějiny pojmu. Termín absolutismus vznikl v německé pozitistické historiografii v 2. polovině 19. století. Jeho původcem byl známý historik Leopold von Ranke. O větší rozšíření pojmu se postaral ekonom a státovědec Wilhelm Roscher, který také pojem blíže vymezil a vytvořil první periodizaci absolutismu (konfesijní, dvorský, osvícenský)

České Země V Době Pobělohorské, Osvícenský Absolutismus, D

 1. Dějiny pojmu. Termín absolutismus vznikl v německé pozitivistické historiografii v 2. polovině 19. století. Jeho původcem byl známý historik Leopold von Ranke.O větší rozšíření pojmu se postaral ekonom a státovědec Wilhelm Roscher, který také pojem blíže vymezil a vytvořil první periodizaci absolutismu (konfesijní, dvorský, osvícenský)
 2. VY_32_INOVACE_D0214 - Osvícenský absolutismus v českých zemích VY_32_INOVACE_D0215 - Velká francouzská revoluce VY_32_INOVACE_D0216 - Anglická buržoazní revoluc
 3. 15. Osvícenství, osvícenský absolutismus v Evropě, vláda Marie Terezie a Josefa II. v českých zemích, vznik USA osvícenství a osvícenský absolutismus nástup Marie Terezie na trůn, války o dědictví rakouské reformy Marie Terezie reformy Josefa II. britská politika vůči koloniím v Americ
 4. Osvícenský absolutismus v Rakousku aneb Lepší časy pro nevolníky. Autor: Eva Špačková . Anotace: Čtená dramatizace textu ukáže situaci 2. poloviny 18. století, vylepšení postavení nevolníků a zavedení povinné školní docházky. Podpora výuky jazyka

D - Dějepis - Absolutismus v 17.-18.stoleti; D - Dějepis - Absolutismus ve Francii, rok 1848, mezinárodní vztahy po 30ti leté válce, Svatá říše římská; D - Dějepis - Osvícenský absolutismus u nás a v Evropě, české země od třicetileté války do konce 18. století. D - Dějepis - Osvícenský absolutismus, Marie Terezi Klasicismus v českých zemích Výtvarné umění Architektura - zájem o měšťanské domy, parky, hospodářské a správní budovy, mosty továrny, nádraží Sochařství - jen malé zakázky a málo umělců (nedostatek peněz od měšťanstva - náhrobky Masarykovo nádraží z roku 1845) Malířství - vzor v činnosti Akademie. Osvícenský absolutismus v našich zemích - str. 9-2

Osvícenský absolutismus - dějepis

19. Osvícenský absolutismus a české národní obrození: 20. Revoluční rok 1848-1849 v Evropě a českých zemích : 21. Svět v letech 1848-1914: 22. Rakousko v letech 1848-1914: 23. První světová válka: 24. Vznik československé republiky: 25. Svět po první světové válce: 26. Světová hospodářská krize a třicátá léta. označení pro osvícenský absolutismus v Rakousku za doby vlády Josefa II. podle Josefa II. revoluce shora lepší podmínky pro lid nejdůsledněji uplatněn v českých zemích . MARIE TEREZIE (1717 Vídeň - 1780 Vídeň) otec Karel VI., matka Alžběta Kristýna Brunšvická matka dvou císařů, císařovn Osvícenský absolutismus v Českých zemích. procvičování probraného učiva. Stupeň: Základní 1. stupe. Osvícenský absolutismus a rozklad feudálních vztahů v našich zemích, naše národní obrození (HTML náhled) OSVÍCENSTVÍ Myšlenkové proudy, politické postoje a kulturní hnutí 17. a 18. stol., opora přírodní vědy, šíření osvěty, vzdělanosti, ostrá kritika společnosti a církv

17. Osvícenství a absolutismus v habsburské monarchii: referá

 1. Tyto reformy jsou souhrnně nazývány osvícenský absolutismus. Týkaly se jen západní části monarchie, Uhry zůstaly zemědělské, rostly ekonomické i kulturní rozdíly v monarchii. Reformy dovršil až JOSEF II. (vládl 1780-1790)
 2. Absolutismus v českých zemích. Der Absolutismus ist heute vor allem mit dem Namen Ludwig XIV. verbunden. Sein berühmter Ausspruch L'Ètat c'est moi! gibt kurz und prägnant das.. Mit Absolutismus (auch absolute Monarchie genannt; lat. absolutus: losgelöst, im Sinne von legibus absolutus = von den Gesetzen losgelöst) wird eine Herrschaftsform in Monarchien bezeichnet, die von der.
 3. Utvořte si ucelený obraz o tom, jak naše země vypadala před 1. světovou válkou v dobách Bachova absolutismu. Dějepisně.cz pro vás připravilo přehledný článek
 4. Období 18. století v Českých zemích - Karel VI. vydává pragmatickou sankci pro Marii Terezii, Marie Terezie - vládla v letech 1740 - 1780, první vládnoucí žena na českém trůně, byla vychovávaná jezuity Osvícenství a osvícenský absolutismus
 5. Metternichův absolutismus - státní kancléř bránil změnám, jež by mohly ohrozit císařství - potlačování svobodných myšlenek, cenzura, policejní opatření. 1838 - Severní dráha císaře Ferdinanda - první parostrojní železnice v českých zemích (Vídeň, Břeclav, Brno, Olomouc a dále

Osvícenský absolutismus - Yin

9. Vrcholný středověk v západní Evropě 10. Český stavovský stát 11. Nástup Habsburků na český trůn 12. Třicetiletá válka, doba pobělohorská 13. Velmoci středověku 14. První buržoazní revoluce 15. Osvícenský absolutismus v Evropě a v českých zemích 16. Francouzská revoluce; Napoleon Bonaparte 17 Osvícenský absolutismus v Habsburské monarchii Kategorie: Dějepis. 195x. Absolutismus Ludvíka XIV. Krátká práce ve velmi stručných bodech informuje o vládě Ludvíka XIV.. 176x. Metternichovský absolutismus, průmyslová revoluce v českých zemích. Poznámky charakterizují rakouskou politiku za knížete Metternicha a. -Praha v r. 1740, na začátku vlády Marie Terezie. Povstání poddaných. 1771 v českých zemích hladomor, Povstání poddaných proti robotě, 1775 největší u Chlumce nad Cidlinou poraženo. Josef II. (1780-1790) Na trůn nastoupil po smrti matky, Byl již císařem SŘŘ, Osvícenský absolutista, V převleku objížděl zemi, Uměl. Dvorský absolutismus. Je formou uplatňování absolutismu, kdy ve státě hraje ústřední roli panovnický dvůr. Klasickým případem je Francie v době Ludvíka XIV. Ve středoevroém prostředí bývá jako dvorský absolutismus označováno panování Leopolda I., případně Karla VI. Osvícenský absolutismus Osvícenský absolutismus v Evropě Předchozí příspěvek Období 19. století v Evropě i ve svět Revoluční rok 1848 v našich zemích. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment.

Osvícenský absolutismus v českých zemích Quiz - Quiziz

Epizoda Osvícenci v českých zemích z naučného animovaného seriálu pro děti o historii českého národa. Podívejte se na pohádku Dějiny udatného českého národa online přes youtube Dějiny českých zemí v 17. a 18. století • osvícený absolutismus - provedla množství reforem státní správy: aktualizace soupisu půdy (katastr), číslování domů • osvícenský absolutismus - přední představitel, i celoevroého význam Odpustil jsem jí i to, že neobhájila Slezsko, a to ani v sedmileté válce. Protože ten osvícenský absolutismus, který zavedla v rámci zkostnatělé monarchie, měl přeci za následek kompletní reformu školství, kterou bychom potřebovali tedy i nyní - zavedení povinné školní docházky 1744

1) Třicetiletá válka a její podoba v českých zemích. Řešení české otázky za války. 2) Panovnický absolutismus v habsburské monarchii. Centralistické snahy vídeňského dvora a správa českých zemí. 3) Režijní velkostatek a jeho proměny v období po třicetileté válce vývoj v českých zemích barokní kultura pojmy: merkantilismus, manufaktura, misie, druhé nevolnictví, pragmatická sankce 14. Svět, Evropa a české země v letech 1740 až 1789 vznik Spojených států amerických osvícenský absolutismus v Prusku a Rusku reformní činnost Marie Terezie a Josefa II 2.vydání 2015. Celková cena: 0 Kč Počet produktů: K pokladně Košík je prázdný Zboží v košík DÚ 1 OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS V NAŠICH ZEMÍCH - úvod - osvícenský absolutismus, osvícenství - obecně (s. 10-11) prostudovat z učebnice texty k tématu Osvícenský absolutismus . učebnice Dějiny českých zemí II - str. 16-19. učebnice České země v době osvícenství - části - manufaktury, finance, technický pokrok. v českých zemích. V další části se budu zabývat příčinami, které vedly ke zrušení nevolnictví, pokusím se rozebrat jednotlivá ustanovení samotného patentu a popsat k čemu došlo, po jeho vydání

Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Poznámky charakterizují rakouskou politiku za knížete Metternicha a zmiňují se i o národním obrození u nás. Druhá část přibližuje průmyslovou revoluci v českých zemích a její sociální důsledky techniky, umění; Osvícenský absolutismus; Vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II. v českých zemích MKV Model ušlechtilého divocha; vztahy mezi kolonisty a kolonizovanými v Severní Americe Velká francouzská revoluce a formování občanské společnosti Charakterizuje vládu Ludvíka XVI. Popíše průběh francouzské revoluc

Habsburský absolutismus v českých zemích - Wikipedi

Za panování Marie Terezie (zejména od 60. let) se v monarchii uplatňoval tzv. osvícenský absolutismus, který se prosazoval řadou reforem v oblasti státní správy, finančnictví, soudnictví, vojenství a školství (roku 1774 zavedení triviálních škol a povinné školní docházky). Marie Terezie zemřela 29. 11 21.6.1621 - poprava 27 českých pánu na Staroměstkém náměstí 1627 - vydáno řízení zemské 1618-1648 - 30. léta válka 1648 - uzavření Vestvalského míru 1592-1670 - život J.A. Komenského 1740-1790 - osvícenský absolutismus, vláda Marie Terezie a Josefa II Otázka: Marie Terezie Předmět: Seminář z dějepisu Přidal(a): Martina OSNOVA Situace po roce 1700 Marie Terezie Začátek vlády Marie Terezie Války o rakouské dědictví Reformy Marie Terezie Rodina 1) Situace po roce 1700 Habsburské dynastii po roce 1700 chyběla panovnická krev. Přes půl století se ani ve španělské, ani v rakouské větvi nenarodil chlapec, který by.

Absolutismus - Wikipedi

Leopoldův nástup na trůn vzbuzoval v českých zemích velké naděje, zvláště pak jeho plánovaná korunovace, neboť Josef II. se českým králem nikdy korunovat nedal. V souvislosti s ní bylo naplánováno množství akcí, a 6. září 1791 se k této významné události sešla celá politická i kulturní reprezentace Osvícenský absolutismus v českých zemích, baroko a národní obrození 12. Věk revolucí - Nizozemí, Anglie, Francie 13. Doba napoleonských válek, národněosvobozenecké hnutí v 1. polovině 19. století 14. Rok 1848 v Evropě a v Čechách 15. Politický a kulturní vývoj v českých zemích ve druhé polovině 19. století 16 5. Venkovské obyvatelstvo v českých zemích v 17. a 18. století. Povstání poddaných. 6. Hospodářské proměny 17. a 18. století v českých zemích. 7. Osvícenský absolutismus a české země. 19. století 1. Formování novodobého českého národa. 2. Metternichovský absolutismus a revoluční rok 1848/49 v českých zemích. 3 revoluce 1848 v habsburskÉ monarchii. vÝznamnÉ evroÉ stÁty ve 2. polovinĚ 19. stoletÍ. vÝznamnÉ mimoevroÉ stÁty ve 2. polovinĚ 19. stoletÍ. druhÁ fÁze prŮmyslovÉ revoluce. rakousko za ministra bacha. rozvoj hospodÁŘstvÍ a umĚleckÝ Život v ČeskÝch zemÍch. svĚt spĚje ke svĚtovÉ vÁlce prvnÍ svĚtovÁ. Josef II. zemřel (částečně zřejmě i v důsledku přepracování) v roce 1790. Na trůn po něm nastoupil jeho mladší bratr Leopold II. Osvícenský absolutismus. Josef II. je předním českým představitelem osvícenského absolutismu a i v evroém měřítku byl panovníkem nevšedního významu

Otázka: České země v době osvíceneckého absolutismu Předmět: Dějepis Přidal(a): kristyna1313 V pobělohorském období (po r. 1620) v českých zemích: 1. upevnění habsburského panovnického absolutismu 2. katolicismu (násilná rekatolizace) 3. germanizace (zrovnoprávnění němčiny s češtinou a její nadřazení Kniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích 4. Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii. Nástup Marie Terezie; Tereziánské reformy; Josefínské reformy; 5. České země ve druhé polovině 18. století. Obyvatelstvo českých zemí; Robotní patent; Náboženská tolerance Josefa II. Osvícenství v Čechách a počátky českého národního obrození; 6. Rusko za.

SPOLEČENSKÝ A POLITICKÝ VÝVOJ V NAŠICH ZEMÍCH V 2. POL. 19. STOLETÍ První kocepcí české politické reprezentace byl austroslavismus = požadavek rovnoprávného postavení českých zemí v Habsburské monarchii = požadavky: a) ústavní život s občanskými svobodami b) zrovnoprávnění češtiny s němčinou c) zrušit poddanství bez náhrady d) sociální požadavky e. Osvícenský absolutismus v našich zemích. Formování novodobého českého národa od roku 1790 do vzniku Rakouska-Uherska. Vývoj vztahů s Němci v českých zemích do I. světové války. Církevní a náboženské poměry v době národního obrození a Rakouska-Uherska. Historie Romů a Židů na našem území v novověku - do. Jako metternichovský absolutismus se označuje období: 1813 - 1842. 1805 - 1844. 1815 - 1848. Co nejlépe charakterizuje tento režim? konzervatismus, tajná policie, byrokracie, cenzura, odpor k industrializac

Židovská otázka v průběhu dějin, tzv. konečné řešení za 2. světové války, vznik státu Izrael r. 1948, izraelsko-arabský konflikt. Diaspora. Židé v českých zemích ve středověku, jejich právní a sociální postavení. Židovské obyvatelstvo a osvícenský absolutismus 12. Náboženské poměry v českých zemích 17. a 18. století. 13. Venkovské obyvatelstvo v českých zemích v 17. a 18. století. Povstání poddaných. 14. Hospodářské proměny 17. a 18. století v českých zemích. 15. Osvícenský absolutismus a české země. 16. Formování novodobého českého národa. 17 Osvícenský absolutismus se odvrátil od hýřivého bohatství barokové kultury a zjevně lépe mu odpovídal střízlivý klasicismus. V českých zemích zůstala na poli architektury vyhrazena vůdčí role šlechtě, oproti předchozím o.. 1. Evropa v osvícenské době charakteristika pojmu a doby osvícenský absolutismus a jeho podoby v Evropě tereziánsko-josefínské reformy 2. Vznik USA situace v britských koloniích v severní Americe v druhé polovině 18. století Prohlášení nezávislosti průběh války za nezávislost právní a politické důsledky vzniku USA 3 Osvícenství v jiných zemích: Rusko - M. Lomonosov, Rakousko - Ignác Born - založil v Praze 1. Soukromou vědeckou společnost. Osvícenský absolutismus = pokus vládců, případně jejich ministrů, využít politické názory osvícenských filosofů v praxi. Požadavky na absolutní moc už neospravedlňovali božím právem.

Absolutismus - Český stát (Jagellonci, Habsburkové

Osvícenský absolutismus - úvod Středověcí králové, jako byl například Karel IV., byli králi z boží vůle. A nebyla to jen fráze, která Osvícenci v českých zemích Dějiny udatného českého národa: Josef II. Dějiny udatného českého národa: Zemědělství a vítězství brambor. Osvícenský absolutismus 1740 - 1780 - Marie Terezie provdaná za Štěpána Františka Lotrinského (jejich potomci jsou dynastie habsbursko-lotrinská). Nástupu Marie Terezie využil pruský Fridrich II. Veliký (1740 - 1786), který neuznával Sjednocení měny v Českých zemích a v Rakousku.

Absolutismus - Czech Wikipedi

 1. vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti další materiály k tomuto očekávanému výstupu Osvícenský absolutismus: OpenDocument prezentace: 91,11 kB
 2. V roce 1841 pracovalo v českých zemích již přes sto parních strojů. V letech 1837-1839 byla mezi Vídní a Brnem vybudována první parostrojní železnice. V roce 1845 získala s Vídní železniční spojení i Praha a o dva roky později byla připojena i na telegraf
 3. Osvícenský absolutismus Osvícenský absolutismus Forma vlády v 18.st, opírající se o osvícenské myšlenky Vládce prosazuje své politické a společenské reformy Převládá v zemích, které nepřešly na konstituční monarchii Cíl reforem: zlepšení ekonomické situace => lepší postavení poddáných Osvícenské myšlenky panovníci chápaly podle svého => centralizace.
 4. istrů) využít politické názory osvícenských filosofů v praxi= josefinismus; např. Josef II. využíval prvků osvícenství a pomocí reforem upevňoval svou moc Barokní umění v Evropě a v českých zemích - šíří se v 2. polovině 16. století z Itáli

18. Osvícenský absolutismus v Evropě s důrazem na vládu v českých zemích 19. Buržoazní revoluce v Evropě v 16. a 17. století, vznik USA 20. Velká francouzská revoluce a napoleonské války 21. Evropa po napoleonských válkách a vznik novodobých národů, rok 1848 v Evropě 22 V českých zemích podle odhadů ubyla během třicetileté války asi ⅓ - ½ obyvatelstva (padlí ve válce, nemoci, hladomory, Uplatnil se zde osvícenský absolutismus. Pruští králové podporovali vědy a umění, v ekonomii uplatňovali merkantilismus • popíše situaci v českých zemích po třicetileté válce • porovná vývoj v českých zemích a vybraných evroých zemích • zhodnotí vliv osvícenství na politický vývoj v českých zemích, v Evropě a na americkém kontinentu • objasní pojem osvícenský absolutismus. Osvícenský absolutismus. způsob vlády, který uváděl v praxi zásady osvícenství = reformy; posiluje moc panovníka, oslabuje moc církve; v Habsburské monarchii - Marie Terezie a Josef II. v Rusku - Petr I. Veliký, Kateřina II. Marie Terezie (1740 - 1780

České dějiny od r

RENESANCE A HUMANISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH který se zajímal o situaci v čes.zemích, ale plně se rozvinuly až za vlády Jagellonců /nástup na trůn r.1471/. Za Rudolfova nástupce Matyáše sílí protireformace a snaha o absolutismus. Porážkou na Bílé hoře 1620 je politický i kulturní život násilně přerušen Úspěšnější byla Marie Terezie v reformování monarchie. Zahájila u nás osvícenský absolutismus (1740 - 1790), který dovršil její syn Josef II. Vládní ideologie se opírala o přirozenoprávní nauku té doby, panovník měl mít neomezenou moc a svou činnost měl směřovat k všeobecnému blahu

Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky; Reformace; Nástup Habsburků na český trůn; Třicetiletá válka; Novověké revoluce a napoleonské války; Osvícenský absolutismus; Revoluční rok 1848 - 1849 v Evropě a v českých zemích; Svět, Evropa a Rakousko v letech 1848 - 1914; První světová válk Myšlenkami osvícenského absolutismu se řídili i habsburští panovníci, vládnoucí v českých zemích. Marie Terezie (1740-1780) hledala v osvícenských názorech na řízení společnosti a státu prostředek k překlenutí vzrůstajících problémů vojensko-politických a ekonomických, které vyplynuly z válek o rakouské.

Pavel Koutský: 76 Osvícenci v českých zemích Dějiny

Doba bachova absolutismu. 24 v manželství se narodily 4 děti =3 dcery a syn Rudolf (ten spáchal se svojí milenkou sebevraždu, byl psychicky labilní - špatná genetika - otec a matka příbuzní) Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila.Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti Národní obrození (dále NO) Národní obrození v českých zemích - proces utváření novodobého českého národa, tj. proces záchrany a vzestupu českého jazyka a literatury, tím celkově znovuobnovení svébytné národní kultury, společenského a posléze i politického života

Video: 18. století v Čechách - osvícenské reformy a jejich vliv ..

Proměny pozemkového vlastnictví v českých zemích po bitvě na Bílé Hoře 7 6. České země v 17. a počátkem 18. století 8 II. ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1740-1792. Osvícenský absolutismus 14-21 14. České země a habsburská monarchie v letech 1740-1792 16 15. České země za slezských válek (1741-1742, 1744-1745) 16. 27) Osvícenský absolutismus v Evropě: charakteristika, příklady a srovnání. Průmyslová revoluce ve Velké Británii. ----- 28) Proměny obyvatelstva, náboţenství a charakteru států v Evropě a ve světě v 2. polovině 17. a v 18. století (opřeno o analýzu map

Průmyslová revoluce v Česku – WikipedieJosef II

Proměny sociální skladby v českých zemích v průběhu 19. století; Změny v postavení dělníků v průběhu 19. a na počátku 20. století; Společenské důsledky hlavních etap vývoje hlasovacího práva; Ústavní vývoj od pádu neoabsolutismu do rozpadu habsburské monarchie; Česko-německá otázka v českých zemích od pol. 1 OSVÍCENSTVÍ, ABSOLUTISMUS, OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS 6.4 REFORMY V DAŇOVÉ OBLASTI Tak jako v jiných zemích i zformování þeského státu a vývoji práva na území ýeské republiky předcházelo dlouhé období předstátní spoleþnosti Osvícenský absolutismus v Evropě V zemích, kde není silné měšťanstvo (které by mohlo uskutečnit radikální změnu) - Rusko, Prusko, Rakousko, v 18. století Španělsko, Portugalsko, Dánsko V armádě 80 000 mužů 4. největší v Evropě, nejdisciplinovanější.

 • Prostřeno lék na prostatu.
 • Zdravotnictví v ománu.
 • Varieté film ke shlédnutí zdarma.
 • Balt vs jadran.
 • Neither do i.
 • Poker škola.
 • Slovenské národné divadlo herci.
 • Citace apa fph vše.
 • Plemenná kniha psů online.
 • Číselník diagnóz.
 • Www mapa sveta.
 • Kartáček na čištění jazyka.
 • Smutne citaty o rodine.
 • Avantgarda wikipedia.
 • Vyvažování avl stromu.
 • Chemické prvky prodej.
 • Aloe vera na exém.
 • Akvárium malawi.
 • Impetigo a koupání.
 • Pubg new map snow.
 • Cockatoo wiki.
 • Wings point.
 • Kabelová spojka smršťovací.
 • Ragdoll kladno.
 • Powerpoint rozměr snímku.
 • Stastne a vesele vanoce.
 • Připojení dvou spotřebičů na komín.
 • 21 dpo test.
 • Hotel pro kočky moravskoslezský kraj.
 • Jak číst svíčkové grafy.
 • Kompenzator vztlaku bazar.
 • Ubuntu synaptic.
 • Swop.
 • Daria online.
 • Barva na vlasy palette c10.
 • Vinpearl.
 • Samsung s8 rozdělení obrazovky.
 • Odstranění silikonu benzínem.
 • Jak zabránit zarůstání vousů.
 • Léčba elektrickým proudem.
 • Usměrňovač ju 160.